Медиумска писменост

Ke harrue pseudonimin?

Fut emailin që lidhet me llogarinë tande. Pseudonimi ka me iu nisë emailit në listë.

novi_baneri_03ALIDSCSEJCnovi_baneri_06_ALbaneri-ok_01_ALВисока школа за новинарство и за односи со јавностаБиро за развој на образованието