Медиумска писменост

ЧПП

AddThis Social Bookmark Button

Што е медиумска писменост ?

Медиумска писменост е рамка за анализирање, проценување, креирање и учество преку употреба на медиумски пораки во различни форми (од печат, преку видео до интернет),разбирање на улогата на медиумите во општеството,суштинските вештини за истражување и само-изразување на граѓаните во демократијата, учење ЗА медиумите, а не учење ПРЕКУ медиумите.

Кој стои зад проектот?

Проектот се имплементира од страна на Македонскиот институт за медиуми и на Институтот за демократија во соработка со Европскиот новинарски центар од Холандија и Бирото за Развој на образованието во рамки на Министерството за образование и наука на Република Македонија. Проектот е финансиран од програмата МАТРА на Министерството за надворешни работи на Кралството Холандија.

 

МИМIDSCSEJCФинансирано од:Министерство за образование и наукаВисока школа за новинарство и за односи со јавностаБиро за развој на образованието