Медиумска писменост

Е-пошта Печати PDF
AddThis Social Bookmark Button

Јазик на убедувањето - втор дел


1963_Techniques_of_Persuasion_-_J.A.C.BrownВо вториот дел на „Јазик на убедувањето“ ви ги претставуваме техниките на убедување од средно ниво.

16. Големата лага. Се смета дека луѓето повеќе се сомневаат во малите лаги отколку во големите. Големата лага е повеќе од преувеличување, тоа е раскажување на измислената приказна во детали со голема самодоверба и на харизматичен начин. Да се препознае Големата лага потребно е да се размислува надвор од „рамките“ и да се поставуваат прашања кои другите не ги прашуваат. 

17. Харизма. Понекогаш, убедувачите можат да бидат ефикасни само врз основ на нивната смиреност, самодоверба и цврстина. Луѓето ги следат харизматичните лидери дури и тогаш кога не се согласуваат со нивните ставови.

18. Еуфемизам. Еуфемизмот се обидува да ја смири публиката, правејќи ја реалноста поподнослива. Така, мошне често ќе чуеме како се вели „техники за интензивно испрашување“ наместо „мачење“, и „колатерална штета“ наместо „цивилни жртви“.

19. Екстраполација. Убедувачите мошне често извлекуваат големи заклучоци врз основа на неколку мали факти. Екстраполацијата функционира игнорирајќи ја сложеноста и најубедлива е кога предвидува нешто за што се надеваме или сакаме да се оствари.

20. Ласкање. Убедувачите обожуваат да ни ласкаат. Огласувачите или ни се обраќаат директно („Вие го заслужувате тоа!“, „Вие знаете да препознаете квалитет!“ и сл.) или прикажуваат несмасни луѓе и ситуации кои треба да не направат да се чуствуваме паметни или супериорни. Оваа техника успева бидејќи сакаме да ни ласкаат и им веруваме на луѓето кои ни се допаѓаат. (Сигурни сме дека некој толку паметен како ти ќе ја разбере оваа техника лесно!)

21. Генерализација. Ова е употрба на таканаречените „доблесни зборови“ од типот на: демократија, слобода, патриотизам, мајчинство, здравје, љубов и други. Убедувачите ги употребуваат овие зборови бидејќи се надеваат дека нивните изјави ќе бидат прифатени без да бидат разгледани доказите што треба да ги поткрепат. Исто така, убедувачите веруваат дека никој не би се осмелил да ги доведе во прашање овие вредности, ниту пак да запраша што всушност тие означуваат.

23. Давање прекари. Оваа техника поврзува личности и идеи со негативни симболи (лажго, ѓубре, крадец) Спротивно на генерализациата, убедувачите тука ги кориатат овие наметнати прекари за да не убедат да отфрлиме некоја личност или идеа врз основа на негативниот симбол што ќе го прикачат, наместо да се потпреме на постоечките факти. Ублажена форма на оваа техника е користењето на придавки со негативна конотација (мрзлив, пасивен, екстремно и слично).

23 Ново. Сите сакаме нови работи и нови идеи, бидејќи веруваме дека тие се подобри од старите. Ова е така бидејќи во потрошувачките општества големи надежи се полагаат во технолошкиот прогрес. Сепак, некогаш новите работи и новите идеи водати до нови, уште поголеми проблеми.

24. Носталгија. Спротивно на техниката „Ново“, оваа техника се повикува на времињата кога се било поедноставно и квалитетот бил наводно подобар („Како што Баба знаеше да направи“). Политичарите често ни ги ветуваат „добрите стари времиња“. Оваа техника успева, бидејќи луѓето најчесто се трудат да ги заборават лошите работи од минатото и да ги помнат само убавите.

25. Реторичко прашање. Реторичкото прашање е прашање на кое не се очекува одговор.  Тоа така поставено, што одговорот е очигледен. Затоа говорниците го користат за да не убедат да се сложиме со нив. Со реторичкото прашање говорникот гради доверба меѓу слушателите, за подоцна да ја употреби за сопствена цел.

26. Научен доказ. Ова е техника која е практична примена на техниката „Експерт“. Ги користи изразните елементи на науката (графици, табели, статистики, проценти и сл.) за да „докаже“ нешто.  За публиката оваа техника е убедлива, бидејќи им верува на науката и научниците. Затоа е многу битно да се погледне детално во „доказите“, затоа што многу често знае да не наведе на погрешни заклучоци.

27. Едноставно решение. Животот е сложен. Луѓето се комплексни. Проблемите најчесто имаат многу причинители и не се лесни за решавање. И тоа е вознемирувачки за сите нас. Убедувачите често нудат решение на проблемите, занемарувајќи ја комплексноста и нудејќи едноставен излез. Политичарите не убедуваат дека со менување на една конкретна политика (намалување на даноците, донесување нов закон и сл.) ќе ги решат наталожените социјални проблеми. Огласувачите ја користат оваа техника уште погрубо, сугерирајќи дека еден парфем, автомобил или бренд ќе направи да изгледаме поубави, попривлечни и поуспешни.

28. Лизгаво тло. Оваа техика ги комбинира Екстраполацијата и Стравот. Наместо да предвиди позитивна иднина, предупредува на негативен исход. Техниката „Лизгаво тло“ се спротивставува на одредена идеја преку тврдење дека таа е само чекор кон „лизгавото тло“ што води кон нешто на кое публиката му се противи („Ако им дозволиме да го забранат пушењето во рестораните како нездраво, на крајот ќе ја забранат и брзата храна!“). Оваа техника се користи во политичките дебати бидејќи е лесно да се тврди дека мал чекор ќе доведе до резултат кој нема да и се допадне на јавноста, иако малите чекори можат да отидат во најразлични правци.


Јазик на убедувањето - прв дел

Последно освежено ( Понеделник, 22 Март 2010 11:30 )  

МИМIDSCSEJCФинансирано од:Министерство за образование и наукаВисока школа за новинарство и за односи со јавностаБиро за развој на образованието